Wellbeing student projects in BTH course

For their final projects before their master thesis, students from BTH’s masters programmes in Mechanical Engineering, Industrial Management and Engineering, and Sustainable Product-Service System Innovation (MSPI) are given challenges from real industrial companies to solve. The…

Social Inkludering och Tillväxt i Blekinge | 2016-2018

Syftet är att starta en inkubator för arbetsintegrerande sociala företag i Blekinge. Verksamheten ska finnas i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Resultatet förväntas bli fler entreprenörer, stärkt entreprenörskap och i förlängningen ökad tillväxt i Blekinge. Mål: …