/Rullstolsanpassat städsläp – 2017

Rullstolsanpassat städsläp – 2017

Ett vanligt problem för personer med funktionsnedsättningar som sitter i rullstol är att komma ut på arbetsmarknaden. 

Syftet med projektet var att anpassa en skurmaskin så att den går att köras och hanteras av personer sittandes i elrullstolar. Det rullstolsanpassade städsläpet är tänkt att kopplas samman med redan existerande rullstol för att sedan köras runt och skura golv. Skursläpet är tänkt till de miljöer som i dagsläget städas med vanliga skurmaskiner.

Genomfördes i kursen “MT1459 Projektkurs 2” vid Blekinge Tekniska Högskola, handledare Andreas C. Larsson (andreas.larsson@bth.se)