C-connect – The future of medical monitoring

Challenge: A solution that delays the need of help from the home care in Karlskrona Solution: In the future the population of seniors is expected to grow. This is a problem for the society since the workers…

LARM system – At home monitoring system

Challenge: To help creative innovative solutions for Landstinget Blekinge for patients to get at home healthcare / solutions for mobile teams. Solution: Sensors that collect data from the user and communicate to the user via an…

Landstinget health care at home – Efficiency and…

Challenge: Understanding the core issue and today’s drawbacks in the mobile teams. Solution: By streamlining multiple processes and collecting all activities under one combined platform the concept will understandably increase both efficiency and patient’s desirability. The solution…

WeCare – Från studentprojekt till bolag

WeCare startades som ett studentprojekt på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) med en ide om hur man kan reducera antalet vårdrelaterade infektioner inom sjukvården. Med stöd av bland annat Blue Science Park har idén fått testats…

Wellbeing student projects in BTH course

For their final projects before their master thesis, students from BTH’s masters programmes in Mechanical Engineering, Industrial Management and Engineering, and Sustainable Product-Service System Innovation (MSPI) are given challenges from real industrial companies to solve. The…

Ny satsning på eHälsa – eHealth Innovation

Blue Science Park har fått projektet eHealth Innovation beviljat. Projektets målsättning är att skapa tillväxt i företagen inom området eHälsa genom att öka de offentliga aktörernas innovationsförmåga i sju pilotprojekt. Läs mer här: https://www.bluesciencepark.se/ehalsa/article/ny-satsning-pa-ehalsa-ehealth-innovation/

User involvement in pharmaceutical packaging design -A case…

ABSTRACT Different levels of user involvement in product design range from understanding user needs to codesigning with users. Previous research shows older patients face difficulties to handle the medication packaging. Yet the participation of older…

Test-arena Blekinge – Behandling på distans

SyfteHjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, både hos kvinnor och hos män. Ungefär hälften av västvärldens befolkning insjuknar och dör i någon av dessa sjukdomar. I Sverige har 12 procent av befolkningen…