Evaluating Health Information Systems Using Ontologies

ABSTRACT Background: There are several frameworks that attempt to address the challenges of evaluation of health information systems by offering models, methods, and guidelines about what to evaluate, how to evaluate, and how to report the…

Simulation of digital pathology in networked mode

Within the ExDIN project the goal is to support the transition from analogue to digital pathology in healthcare via digitalization of the imaging screening process. BTH had a project presentation in the VINNOVA-funded project that displayed the possibilities with…

Social Inkludering och Tillväxt i Blekinge | 2016-2018

Syftet är att starta en inkubator för arbetsintegrerande sociala företag i Blekinge. Verksamheten ska finnas i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Resultatet förväntas bli fler entreprenörer, stärkt entreprenörskap och i förlängningen ökad tillväxt i Blekinge. Mål: …

Digital health technology workshop

A workshop on digital health, with focus on how technology may assist personal wellness was arranged within SICAHT (Swedish Innovation Center for Applied Health Technology) at Hyper Island. Professor Tobias Larsson and entrepreneur Sebastian Sjöberg (QHelf) ran…

ExDin III – Expertnätverk i diagnostik | 2015-2017

I takt med den åldrande befolkningen och de medicinska behandlingsmetoderna utvecklas ökar antalet personer som är multisjuka, vilket gör diagnostiken mer komplex och krävande. Projektet ska ta fram en modell för hur för samverkan mellan…