/Test-arena Blekinge – Behandling på distans

Test-arena Blekinge – Behandling på distans

Syfte
Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, både hos kvinnor och hos män. Ungefär hälften av västvärldens befolkning insjuknar och dör i någon av dessa sjukdomar. I Sverige har 12 procent av befolkningen någon hjärt- eller kärlsjukdom.

Projektmål

  • Att genom forskning och produktutveckling ta fram tekniska lösningar riktat till personer med kronisk hjärtsvikt genom vilka patienten, anhöriga och sjukvårdspersonal kan övervaka och följa upp vitala parametrar relaterade till diagnosen, och med hjälp av AI prediktera försämringar i sjukdomsförloppet och på så sätt reducera antalet sjukbesök samt att öka tryggheten och patientens kunskap om sin diagnos.
  • Utveckla en testbädd i vilken tekniska lösningar ska kunna testas och valideras. Projektet är ett av sex delprojekt i Test-arena Blekinge och genomförs i samverkan med forskare på Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet i Blekinge.

Läs mer: https://www.bluesciencepark.se/ehalsa/article/test-arena-blekinge-behandling-pa-distans/