Social Inkludering och Tillväxt i Blekinge | 2016-2018

Syftet är att starta en inkubator för arbetsintegrerande sociala företag i Blekinge. Verksamheten ska finnas i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Resultatet förväntas bli fler entreprenörer, stärkt entreprenörskap och i förlängningen ökad tillväxt i Blekinge. Mål: …

Digital health technology workshop

A workshop on digital health, with focus on how technology may assist personal wellness was arranged within SICAHT (Swedish Innovation Center for Applied Health Technology) at Hyper Island. Professor Tobias Larsson and entrepreneur Sebastian Sjöberg (QHelf) ran…

Health technology visit at Ricoh in Japan

Associate Professor Sharon Kao-Walter visited RICOH in Tokyo, Japan, in order to get updated on their recent plans for the area of applied health technology. During the visit there also were discussions on the close…

ExDin III – Expertnätverk i diagnostik | 2015-2017

I takt med den åldrande befolkningen och de medicinska behandlingsmetoderna utvecklas ökar antalet personer som är multisjuka, vilket gör diagnostiken mer komplex och krävande. Projektet ska ta fram en modell för hur för samverkan mellan…

Specialkonstruktionslösningar för tryggare seniorboende

Projektet är en fortsättning på ett EU-projekt, ”WELHOPS-Welfare Housing Policies for Senior Citizens”, som har pågått i Blekinge, Italien, Storbritannien, Spanien och Ungern mellan 2005 och 2007. Med delfinansiering av Länsförsäkringar har tekniska lösningsförslag och…

Emergency room process improvement

A better tomorrow starts with a better healthcare. Where patients and doctors can help one another and make the hospital a place of mutual respect and top of the line, effective healthcare. Our system wants…