ExDin III – Expertnätverk i diagnostik | 2015-2017

I takt med den åldrande befolkningen och de medicinska behandlingsmetoderna utvecklas ökar antalet personer som är multisjuka, vilket gör diagnostiken mer komplex och krävande. Projektet ska ta fram en modell för hur för samverkan mellan…

Specialkonstruktionslösningar för tryggare seniorboende

Projektet är en fortsättning på ett EU-projekt, ”WELHOPS-Welfare Housing Policies for Senior Citizens”, som har pågått i Blekinge, Italien, Storbritannien, Spanien och Ungern mellan 2005 och 2007. Med delfinansiering av Länsförsäkringar har tekniska lösningsförslag och…

Emergency room process improvement

A better tomorrow starts with a better healthcare. Where patients and doctors can help one another and make the hospital a place of mutual respect and top of the line, effective healthcare. Our system wants…

Workshop – Innovation at the Base of the…

Late august, Andreas Larsson (DfW co-founder) and Santosh Jagtap from Innovation Engineering organized a workshop on the topic of “Innovation at the Base of the Pyramid (BoP)”. The workshop aimed at: identifying challenges and opportunities…

Primary healthcare innovation goes prototype

Students within the master program Sustainable Product-Service Innovation (http://www.bth.se/mspi) at Blekinge Institute of Technology has together with a nurse and under the guidance of Tobias Larsson, developed a new generation prototype of a healthcare product.…

Research improves elite kayaking

Dennis Sturm of KTH in news article on improved elite kayaking: http://www.kth.se/aktuellt/snart-kan-tranaren-ersattas-av-mobilen-1.83650 http://www.flemingsberg.se/sv/Nyheter/Nyheter-och-press/Ny-teknik-for-att-hitta-OS-formen-/ Research paper related to this in Sport Science section of Design for Wellbeing site.