Wellbeing student projects in BTH course

For their final projects before their master thesis, students from BTH’s masters programmes in Mechanical Engineering, Industrial Management and Engineering, and Sustainable Product-Service System Innovation (MSPI) are given challenges from real industrial companies to solve. The…

Rullstolsanpassat städsläp – 2017

Ett vanligt problem för personer med funktionsnedsättningar som sitter i rullstol är att komma ut på arbetsmarknaden.  Syftet med projektet var att anpassa en skurmaskin så att den går att köras och hanteras av personer…

Designing for Lymphedema patients

In the Design Thinking course, students from the MSPI-program and the Mechanical Engineering MSc program have explored issues relating to diagnosis and treatment of Lymphedema. Based on need analysis, ideation, and a prototyping approach, the students have developed concepts…

Humanitär innovation vid BTH

Institutionen för Maskinteknik vid BTH har en stark forskningsprofil inom teknisk produktutveckling; hållbar produktinnovation, främst med koppling till områden som flyg, rymd, fordon, transport samt tillverkande industri i allmänhet. Sedan ett år tillbaka har profilen…

Specialkonstruktionslösningar för tryggare seniorboende

Projektet är en fortsättning på ett EU-projekt, ”WELHOPS-Welfare Housing Policies for Senior Citizens”, som har pågått i Blekinge, Italien, Storbritannien, Spanien och Ungern mellan 2005 och 2007. Med delfinansiering av Länsförsäkringar har tekniska lösningsförslag och…

Emergency room process improvement

A better tomorrow starts with a better healthcare. Where patients and doctors can help one another and make the hospital a place of mutual respect and top of the line, effective healthcare. Our system wants…