Most Influential Qualities in Creating Satisfaction Among the…

ABSTRACT Background: Several models suggest how the qualities of a product or service influence user satisfaction. Models such as the Customer Satisfaction Index (CSI), Technology Acceptance Model (TAM), and Delone and McLean Information Systems Success demonstrate…

STARK – Skattning Tidigt av fysisk förmåga för…

STARK-projektet möter det globala målet; Framtidens hälsa och sjukvård. Hälsosam livsstil i medelåldern kan förbättra fysisk förmåga senare i livet. Detta leder till att individen får stärkt självständighet, ökat välbefinnande och livskvalitet, samt minskad fallrisk…

Wellbeing student projects in BTH course

For their final projects before their master thesis, students from BTH’s masters programmes in Mechanical Engineering, Industrial Management and Engineering, and Sustainable Product-Service System Innovation (MSPI) are given challenges from real industrial companies to solve. The…

Ny satsning på eHälsa – eHealth Innovation

Blue Science Park har fått projektet eHealth Innovation beviljat. Projektets målsättning är att skapa tillväxt i företagen inom området eHälsa genom att öka de offentliga aktörernas innovationsförmåga i sju pilotprojekt. Läs mer här: https://www.bluesciencepark.se/ehalsa/article/ny-satsning-pa-ehalsa-ehealth-innovation/

User involvement in pharmaceutical packaging design -A case…

ABSTRACT Different levels of user involvement in product design range from understanding user needs to codesigning with users. Previous research shows older patients face difficulties to handle the medication packaging. Yet the participation of older…

Test-arena Blekinge – Behandling på distans

SyfteHjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, både hos kvinnor och hos män. Ungefär hälften av västvärldens befolkning insjuknar och dör i någon av dessa sjukdomar. I Sverige har 12 procent av befolkningen…